Vedic Art International/ Swedish

 

För ett kort ögonblick …tillåt dig glömma allt du någonsin lärt dig…och upplev hur du kan kontakta din inre kunskap, kreativitet och medvetenhet. 

Vedic Art är en väg att ta dig dit. 

En metod att komma i kontakt med den skapande kraften och utveckla det som redan finns inom dig….

Måla bortom illusionen, där intellektet och kritik lämnats bakom oss för länge sedan. 

Steg för steg utveckla vår egen inre potential att själva skapa. 

Hösten 2012 grundades VAIA, Vedic Art Internationell, av Gaila då hon gav sig ut i världen för att inspirera och utbilda andra.

Namnet är godkänt av Johannes Källman, Curt efterträdare, Vedic Art Sverige.

Vedic Art School grundades och utvecklades av Curt Källman, 1989. Det var då en stiftelse.

Vedic Art bär en gammal visdomstradition i berättarform, om hur naturens lagar opererar, i kombination med klassisk konst utbildning.

Den fungerar på alla nivåer av medvetande och konstnärlig teknik, såväl som för nybörjare.  Alla är välkomna att börja.

Det finns flera nivåer att studera och fördjupa sitt måleri och livskunskap
Grund, Fortsättning, Djup och expansion, Lärarutbildning, Namn& Form, Teckna utan begränsningar
Andra special ämnen i samarbete med gästlärare:
Rymd & Jyotish,  Tillägg 18 &19, Artha, Dharma, Kama, Moksha, Lärarblock C

Privat och i grupp

Undervisning sker på svenska, engelska, spanska och erbjuder några andra språk med tolk. Om du behöver dövtolk, var vänlig tag med egen.

Du anmäler dig till en grupp som passar dig eller tar med en egen grupp för att få en kurs exclusivt designad på ditt eget språk (om vi kan erbjuda tolk)

Kurser hålls av Gaila på svenska och engelska runt världen. Andra språk antingen med hjälp av tolk, kursarrangörer eller i samarbete med gäst lärare.

 

Gaila Joy Serene / artist, teacher, founder of PUIA
Gaila / konstnär, lärare, grundare av PUIA och VAIA

 

HISTORIA

R0018028

Den fria konstutbildningen Vedic Art School grundades av Curt Källman 1979.  Han hade fått uppdraget av den kände TM läraren, Maharishi Mahesh Yogi, att skapa en konstskola som skulle hålla i 2000 år.  Steg för steg växte principernas steg fram ur måleriet.  Nästan 10 år senare började de första utbildningarna, på Bosjökloster Slott i Skåne…  Idag kommer folk från hela världen till Sverige på somrarna för att måla tillsammans.

Curt Källman började sin bana som konstnär redan vid 25 års ålder. Han var en lovande ung konstnär som antogs till studier vid Gerlesborgsskolan och Konstakademien i Sthlm.  Under tiden han utbildade sig kände han att det fanns något mer, som de traditionella skolorna saknade. Något utöver själva tekniken. Själva källan till skapandet och den kreativa processen.

Curt 2 

Han sökte sig fram tills han så småningom fann vad han saknat.

Curt Källman överförde kunskapen han funnit till konstens språk, och integrerade detta i konstutbildningen Vedic Art, en pedagogisk metod för att hitta själva drivkraften och lusten att skapa.
Han möjliggjorde på så sätt en väg till en mer medveten tillvaro, genom konsten.

Vedic Art innehåller egentligen inget nytt, den bara påminner oss om kunskap vi glömt och ligger bevarad i djupet av oss själva.

Grundkursen i Vedic Art innehåller 17 principer för livet o konsten. En muntlig tradition som innehåller västerländska klassiska övningar för konsten och skapandet, förenade med poetiska strofer, österländska visdomsord och filosofiska berättelser om naturens sätt att skapa och dess utveckling. Utöver grundkurs finns flera fristående kurser.

Inom Vedic Art sätts fokus på en för individen gynnsam och tillåtande miljö, där lärarens närvaro skapar trygghet.

*******************************************************************************************************************

LITE OM KURSERNA

Alla kan måla och alla kan skapa. Glöm för ett ögonblick allt du lärt dig i livet och låt dig färdas genom färg o form till din egen inre kunskap. Det är bara att ge sig hän och sätta igång. Färg på duken och fortsätt därefter med allt som du har en lust, önskan och längtan till.

Vi målar i gemenskap och tystnad, utan att kommentera varandras arbete. Vi målar bortom tid o rum, var och en i sin egen naturliga rytm. En förlösande enkelhet utan krav eller prestation.

Principerna i Vedic Art har en inneboende kraft att ge dig de insikter du behöver på just den nivån du befinner dig och passar därför alla oavsett tidigare kunskap.

Ta med din nyfikenhet och lust tillsammans med ditt material och ge dig hän i din egen svindlande resa in i konstens värld på ditt alldeles eget sätt.

En möjlighet att upptäcka livet utifrån helt nya perspektiv och hitta din livsuppgift.

Det blir ett exklusivt möte med dig själv och din egen skapande kraft.

Du känner i hjärtat om du vill…
”Vedic Art handlar så mycket om vår inre längtan, att hitta vår livsuppgift, och att följa den
när vi kan.” // Gaila

Välkommen !