Namn & Form

Kan det vara lika lätt att börja teckna som att måla?

Namn utan form och form utan namn.

Kom och släpp loss tillsammans i en helgkurs där vi där vi tecknar med samma lättsamhet och kravlöshet som i måleriet.

I denna kurs kommer du att erfara hur det är att teckna bortom intellektet, genom att använda kosmiska punkter som aktiverar minnen djupt under ytan.

Vi förflyttas ur punkten av tystnad och låter pennan utforska de kosmiska punkterna av vibration, dynamik och expansion. För stunden träder vi in i tecknandet´s formvärld. Utforskar den med alla sina former och transformerar  allt till ett eget unikt avtryck.

Vi utvecklar seende, transcendens, intuition och aktiverar minnen från hjärtat. Kommer i kontakt med vår egen form och kanske också med det som hindrar oss från att våga teckna fullt ut.

En medveten närvaro i processen där handen och ögats samspel tränas.

Läraren ger dig uppgifter och föreläsningar.  Inspirerar och tillför en bra miljö att utvecklas i.

Du behöver bara pennor, en hel bunt med papper eller skissblock att teckna på och ett nyfiket sinne.

Välkommen med din intresseanmälan 🙂

Platsen där pennorna dansar med de kosmiska punkterna bortom intellektet.  //  Gaila