Lärarutbildning A, B & C

-En intensiv utbildning genom personlig och konstnärlig utveckling av dig själv och förståelsen av hur principerna fungerar.

Intensiv helg 3-4 dagar, eller hel vecka med inkluderat eget måleri

Vedic Art lärarprogram är uppdelat i tre block.

Block A handlar om förståelsen av det naturliga sättet att skapa. Blocket innehåller föreläsningar, frågor och svar på det skrivna materialet. En djupare förståelse av vad som kan hända inom deltagarna,  De fyra verktyg vi har för att uttrycka oss när vi skapar och själva processen när vi gör det. Block A innehåller alla välkända principer för konst. Möjliggör din egen konstutveckling på en djupare nivå.

Du kan hålla egen kurs direkt efter kursen upp till princip 14.

Block B kommer med kunskapen av olika vägar att närma sig livet och ditt skapande. Själva uttrycket. Nycklar till upplysning, närvaro och expanderat medvetande. I konsten, så väl som i livet.  Du kommer att delta i föreläsningar om principerna och diskussioner om teorier för konsten och livet, både inom det konstnärliga och  spirituellt.  Hur du som lärare stödjer/ coachar människor i deras egen resa av upplevelser och erfarenheter genom färg och form i Vedic Art.  Förslag på böcker att läsa, expandera och utveckla ditt eget material som lärare tillsammans med ditt eget konstnärsskap. Möjlighet att gå bortom ramen för vanliga uppgifter inom klassisk konstutbildning.

Direkt efter kurs är du behörig att hålla kurs upp till princip 17.

Block C handlar om hur du kan ledsaga andra människor när de vill utvecklas i sitt måleri och gå vidare, med blicken bortom illusionen. Ge dem ledord för att förstå processen i att skapa, hur den kan spåras och hittas i livets alla skeenden och vilken hjälp det kan vara i vardagen. Att lägga till något nytt i det livet vi redan lever. Den innehåller sex grundpelare i Vedisk Kunskap och ger dig verktyg och kompetens att leda forstsättningskurs, hålla föreläsning och föredrag.

För att vara behörig till C blocket behöver du ha undervisat vid flera grundkurser och utvecklat erfarenhet av att undervisa.

Varför bli lärare?

Veda betyder kunskap och upprepning. När vi håller kurser håller vi kunskapen levande inom oss själva och genom att upprepa detta konstant, följer nya nivåer av kunskap i samband med de erfarenheter vi gör tillsammans med nya människor, nya erfarenheter och möjligheter att få chansen att lära känna dig själv på högre nivåer av ditt varande. Konstant föränderligt liksom livets kraft.

Det är ett sätt att börja lära ut. våga prata inför människor på ett mycket enkelt sätt och dela din kunskap med andra. Skicka vidare det som getts till dig. Hålla livet självt levande. Hjälpa människor hitta sig själva och att uttrycka det på sitt eget specifika sätt.

Det får dig att växa på alla nivåer. Konstant. Lätt, avslappnat och tillfredsställande  Mer än bortom.  // Gaila