Workshop

– Integrative workshop with professionals & amateurs.

29092012-_IGP8985
We work with different artistic expressions, for example dance, sounds, art, music and our voice,  to experience  and  express the chakra system, reflected in the rainbow theme. We use methodes and inspiration from ancient traditions in east and west. Examples could be yoga, qigong, dance, singing, mantras, cirkelsharing, art of listening, colour, shape, texture, writing, poetry, sounds, mental training, selfrefering quests.

The creative process and passion for our work is the most importand ingridient. Cooperation ascend out of our inner source of creation, creativity and awareness. Where meeting with each other, inspire to a exclusive meeting with oneself.

Only avalible in swedish at the moment. Other languages and countries on demand.

Integrativ workshop mellan professionella & amatörer .

Vi arbetar med olika artistiska uttryck , till exempel dans, ljud, konst, music, och vår röst, för att erfara och uttrycka chakra systemet, reflekterat i regnbågens tema. Vi använder metoder och och inspiration från urgamla traditioner i öst och väst. Exempel på detta är yoga, qigong, dans, sång, mantra, cirkelsamtal, lyssnarskap, färg, form, struktur, text, poesi, ljud, mental träning, självrefererande frågeställningar,

Den skapande processen och passionen är den viktigaste ingrediensen.

Där medskapandet uppstår ur vår inre kunskapskälla, kreativitet och medvetenhet. Där mötet med varandra, inspirerar till det exklusiva mötet med sig själv. Där gruppens närvaro och respekt för individen inspirerar att gå ner på djupet och hitta våra dolda skatter av kunskap . Där vi är hållna av varandra i all vår nakna sanning. Där individuell utveckling kan ske i harmoni med gruppens konstanta rörelse genom livets faser.

Enkelt, befriande och kravlöst.

Med ett visst mått av koncentrerad övning /disciplin för att uppnå fulländning i det enkla.

Låter det intressant?

Hel Vecka
Arvode artistiska ledare  50.000 SvK . exklusive moms
Lokal, resa, boende o mat tillkommer.
Materialkostnad  per deltagare ca 100 SvK.

Sönd kl 19.00   intro och installering
Workshop pågår måndag kl 10.00 till söndag kl 14.00