Retreat

 inner journeys in the colors of the rainbow”
Chakra retreat – seven days – one for each color  – different themes

IMG_4378 img_1478 img_1487

In various places we paint and meditate, enjoy yoga and storytelling, creating peace, joy, happiness within to developing our beings. With love and compassion we are dancing, singing and celebrating life in different ways. Using the color of the rainbow and the chakra energy. Staying in contact with earth, living in the support of nutrition and beautiful surroundings.  Welcome to join.

GENERAL INFORMATION ABOUT RETREAT

Time: Mondays at 10.00 – Sunday at 3pm
Location: To be determined later, current places are currently: Gothenburg, Lysekil, Öland, Halland
Prerequisites: None. You will get what you need at the level you are living in your life based on the experience you have previously done.
Disclaimer: You take sole responsibility for your process

All payments are made before the start of the course against invoice

Enter name, address tel and mail upon registration

Registration or questions can be done by mail: info@gaila.se

Welcome to the spring and summer retreat

At all retreat it is important that you are there for an exclusive meeting with yourself.

We turn off mobiles, present in our own process, rather ask our course leaders than participants in the group. Showing respect for the others’ process.

SWEDISH

 inre resor i regnbågens färger”
sju dagar – en för varje färg – olika teman

På olika platser målar och mediterar vi, njuter av yoga och berättelser, skapar fred, glädje, lycka inom oss och utvecklar de varelser vi är. Med kärlek och medkänsla dansar vi, sjunger, och firar livet på olik asätt. Använder oss av färgerna från regnbågen och energier från våra chakra. Är i kontakt med jorden, lever i dess stöd av näring och vackra omgivningar. Välkommen att delta i våra retreat.

ALLMÄN INFORMATION OM RETREAT

Tid: månd kl 10.00 – söndag kl 15.00

Plats: Bestäms senare, aktuella platser just nu är:Göteborg, Lysekil, Öland, Halland

Förkunskaper: Inga. Du tar till dig det du behöver på den nivån du befinner dig på i ditt liv utifrån de erfarenheter du tidigare gjort.

Förbehåll: Du tar eget ansvar för din process

All betalning sker innan kursstart mot faktura

uppge namn, adress tel och mail vid anmälan

Anmälan eller frågor sker på mail: info@gaila.se

Hjärtligt välkommen till våren och sommarens retreat

På alla retreat är det viktigt att du är där för ett exklusivt möte med dig själv.

Vi stänger av mobiler, är närvarande i vår egen process, frågar hellre våra kursledare än deltagare i gruppen. Visar respekt för de andras process.