Body & Mind/svenska

img_0034img_0044img_0030

Den här retreaten fördjupar upplevelsen av integrering mellan kropp och själ

Njut av ett program som är utformat för att frigöra spänning i kroppen.

Arbeta steg för steg, nivå för nivå och låt dig befrias i en balanserad kropp. Varje dag kommer du djupare och djupare i förståelsen av hur din kropp fungerar. Lär dig älska dina begränsningar och de kommer ta dig bortom.

Programmet är inspirerat av yoga, qigong, tao, helande, visualisering och meditation. Verktyg som lär din kropp släppa all form av stress eller spänning.

Det dagliga programmet relaterar till  chakrasystemet och regnbågens färger. Integrerar östlig och västlig visdom och filosofi i harmoni för att skapa balans och inre frid i kroppen.  Förena sinne, hjärta och kropp till en enhet av frid. Genom att använda alla sinnen i djup medvetenhet.

I  meditation kommer vi få kontakt med vår själ, vårt inre, vår egen, en annan nivå och lära oss att förändra några hinder i våra hjärtan. Meditationerna kommer att styras och delas om så önskas

Morgonaktiviteter, egen tid, delad erfarenhet, kreativa uttryck, verktyg för medveten närvaro.

Body & Mind
Här har vi fokus på fysisk och mental träning som kan relateras till chakra

Exempel är yoga, qigong, tao, workout, avslappning, affirmation, mantra och visualisering.

Vi sjunger mantra, använder toning, tränar kroppen, övar upp vår förmåga till avslappning i både kropp och sinne. Sätter nya mål och avprogrammerar gamla som hindrar oss att ta till oss det nya vi vill skapa fram i vårt liv. Lyssnar på musik och njuter av att bara vara.

Allt vi gör är relaterat till de sju olika chakra som beskriver når kropps olika nivåer och de sju lager som utgår från, eller kanske formar, din fysiska kropp.  Din boning där du tar emot din själ på dess upptäcksfärd.

Du behöver ha med träningskläder, yoga matta och vanliga kläder i regnbågens färger, tusch pennor i regnbågens färger och en rejäl bunt A4 papper.

”Love your limits and they will take you beyond” // gaila

a1e8fe2d-88f0-4d2f-8dcb-9cfde081b570img_0922