Yoyo- svenska

Yoyo är utbildad psykolog

Reiki Healer, kanaliserar skrift

Väl insatt i den Mexican kulturen

Arbetar med människor i nöd, dedikerad till att hjälpa unga människor.

Genom gått kurs i Vedic Art

talar svenska, engelska och spanska

medverkar på en podcast på spanska om psykologi

bloggar om moderskap, som mamma och psykolog  Mastering Of Motherhood ”MoM”